اخـتراع دسـتگاه کـاغذسازی


افـزایش روزافزون مصرف کـاغذ، مـوجب اختراع ماشین کاغذ سازی در دو قرن اخیر شده

کارتن سازی و جعبه سازی پاسارگاد
نیکولا روبـر مخترع دستگاه کاغذ سازی

است. دستگاه کاغذسازی را یک مخترع فرانسوی‌ به‌ نام نیکولا روبـر ۱۷۹۸ اخـتراع کـرد.برادران فورد رینیر یعنی هنری و سیلی آن را در سـال ۱۸۰۳ اصـلاح و تـکمیل کـردند. در ایران اولین دستگاه کاغذسازی در زمان حکومت پهلوی اول در کرج راه‌اندازی شد، اما به علت آغـاز‌ جـنگ‌ جهانی‌ دوم از کار باز ایستاد‌. بعد‌ از‌ جنگ کارشناسان، گیلان و خوزستان را مناسب‌ترین مکان برای احداث کارخانه کاغذسازی تشخیص دادند. گیلان به دلیل داشتن چوب‌های جنگلی، کاه و پوست‌ برنج‌، و خوزستان‌ به دلیـل داشـتن الیاف نی و تفاله نیشکر مازاد‌ کارخانه‌ قند (بهترین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه) و هر دو منطقه به علت داشتن آب‌وبرق کافی، بهترین شرایط را داشـتند‌.

کاغذ زباله نیست این شعار سولوحه کار ما در کارتن سازی پاسارگاد میباشد

دومین کارخانه کاغذسازی در سال ۱۳۲۶ در ورامـین بـا ظرفیت‌ ۱۲هزار تن توسط فرانسویان تأسیس شد که مدت زیادی کار نکرد. در سال ۱۳۲۶ در هفت تپه‌ خوزستان‌ کارخانه‌ کاغذسازی پارس با مساحت ۸۵۰ هزار مترمربع و در آذرماه ۱۳۴۹، با‌ ظـرفیت‌ ۳۵۰۰۰ تـن کاغذ افتتاح شد. کـارخانه صـنایع چوب‌وکاغذ مازندران که در ۱۳۵۳ در ۱۲ کیلومتری جاده‌ ساری‌-سمنان‌ تأسیس شد و هم اکنون بخش زیادی از کاغذ روزنامه‌های کشور‌ را‌ تأمین‌ می‌کند.

کاغذ زباله نیست این شعار سولوحه کار ما در کارتن سازی پاسارگاد میباشد

4.7/5 - (8 امتیاز)
14 / 100